Přístupnost a použitelnost pro postižené

Přístupnost webů pro osoby se specifickými potřebami je pro podnikatelskou
a neziskovou sféru dobrovolné, pro veřejnou správu pochopitelně povinné. Podmínky stanovuje vyhláška č. 64/2008 Sb. (a Metodický pokyn k ní) o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).
Dále pak zásady přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 2.0.

Nabízíme provedení AUDITU VAŠEHO WEBU po stránce přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami. Audit odpoví na otázky zda jsou splněny podmínky vyhlášky č. 64/2008 Sb. Dále zda jsou splněny všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 2.0.
Jednotlivé položky budou popsány, na konci popisu budou zhodnoceny buď SPLŇUJÍ nebo NESPLŇUJÍ. U položek NESPLŇUJÍ budou vždy uvedeny konkrétní návrhy technického řešení jak dosáhnout stupně SPLŇUJÍ.
Konkrétní technické kroky k naplnění přístupnosti může udělat váš webmaster (pokud jej máte) nebo my.

Obecně o přístupnosti.

Je to určité měřítko, které udává, nakolik jsou uživatelé schopni naplno využívat webové stránky. Jako přístupnost stránky označujeme možnost jejího použití pro uživatele, kteří jsou nějakým způsobem hendikepováni. Tento hendikep může být dvojí povahy:
1. Zdravotní
Zdravotní hendikep mají např. barvoslepí, dalekozrací nebo nevidomí uživatelé, uživatelé se sníženou pohyblivostí, motorikou nebo uživatelé s poruchami soustředění.
2. Technické
Technický hendikep spočívá v používání nestandardních technických prostředků
k prohlížení webu - např. starší počítače, mobilní telefony či PDA, dále různé typy prohlížečů. Technicky jsou handicapováni i uživatelé, kteří upřednostňují (ať již
z jakéhokoli důvodu) specifické nastavení na svém počítači - vypnuté obrázky, JavaScript nebo bez podpory Flash technologie apod.
Přístupnost je pro web důležitá ještě ze dvou důvodů:
a) Uživatelů ať už se zdravotním nebo technickým omezením není zanedbatelné procento - některé zdroje uvádějí až 30%.
b) Specifickou skupinou technicky hendikepovaných jsou roboti vyhledávačů kteří indexují stránky – ti ignorují vizuální formátování stránky, obrázky, Flash, JavaScript atd. Ale to už je jiná kapitola zabývající se SEO optimalizací. Je ale třeba napsat, že většina postupů které zlepšují přístupnost stránek pro osoby se specifickými potřebami zároveň zlepšuje jejich indexovatelnost vyhledávači.

Mluvíme -li o osobách se specifickými potřebami - zejména jde o osoby se sníženou motorikou a sníženou soustředivostí které se nemohou díky svému handicapu proklikávat přes spoustu neužitečných stránek k cíli atd musíme se postarat i o tzv. použitelsnot webu.

Obecně o použitelnosti.

Termín použitelnost označuje všechny faktory, které ovlivňují jak snadno dosáhne uživatel svého cíle na webu čili jak je web přehledný a srozumitelný. Uživatele zajímá jestli se rychle a intuitivně dostane tam, kam chce, a jestli najde, co hledá. Pokud se na Vašem webu nevyzná nebo dokonce úplně ztratí, případně se díky svému hendikepu nemůže dostat k cíli, informace na webu se pro něj stávají nedosažitelné.
Nejčastějšími chybami použitelnosti jsou špatná navigace, nepřehledná struktura informací a neočekávané chování webových stránek. Na základě výzkumů a testování vznikla tzv. pravidla použitelnosti. Říkají, na co jsou uživatelé na internetu zvyklí a co jim při používání webu pomůže. Styl ovládání by měl být snadno zapamatovatelný. Web by měl být konstruován tak, aby předvídavě eliminoval chyby, které může uživatel při jeho používání udělat. Všechny tyto faktory ovlivňují uživatelův pocit z návštěvy webu (user experience). U stránek města a obce ale nejde jen o ten pocit, jde o elementární povinnost poskytovat hendicapovaným praktické informace důležité pro jejich život.

KONTAKT

Tomáš Křivánek

tomas(att)krivanek.eu
Tel.: 603 801 370

QR kód

Jindřišská 5
110 00 Praha 1

Dolní Průhon 60
252 09 Pikovice

www.křivánek.eu

FB  G+  Profil Na volné noze  Profil na LinkedIn  Dopor. 

Doporučit stránky www.krivanek.eu známémuZahradní nábytek
 

Zahradní nábytek

E-shop Zahradní nábytek Hartman - kvalita a reprezentativní vzhled.

nabytekhartman.cz
Gynella.com
 

Gynella.com

Web a e-shop pro ženy v období klimakteria, trpící vaginální infekcí atp.

www.gynella.com
Báječná svatba
 

Báječná svatba

Přední svatební agentura s historií od 2006. Svatby organizujeme s láskou.

www.bajecnasvatba.cz
Rehadent GmbH
 

Rehadent GmbH

Německý výrobce zubních náhrad. Špičkové materiály i technika výroby.

www.rehadent.de
lidé&HORY
 

lidé&HORY

Celobarevný dvouměsíčník o rozsahu přes 100 stran pro horolezce a milovníky hor.

www.lideahory.cz
Pralin
 

Pralin

Rodinná firma milující čokoládu. Kvalita je základní surovinou každé naší pralinky.

www.pralin.cz
Konference
 

Konference

Jak dál růst i ve vysoce konkurenčním prostředí? Jakým směrem se ubírají trendy?

www.konference-produkce.cz

Tomáš Křivánek
webmaster od roku 2000 a kolektiv specialistů
Nabízíme vysokou odbornost, dlouhodobou spolupráci, tradici, poctivost.